Şeyda OKULLU

Rehber Öğretmen

“Çok Çalıştığım Halde Yapamıyorum. İstediğim Sonuçlara Ulaşamıyorum”

Öğrencilerden sıkça duyduğumuz bir ifade. Çünkü başarılı olmak için çalışmak tek başına yeterli değildir. Çok çalışmak ama sistemsiz çalışmak bizi hedeflerimize ulaştırmaz. Çalışmanın bazı ilke ve yöntemlere sahip olması gerekir. Öğrencinin çalışmasından verim almasını sağlayacak yöntemleri bilmesi onu başarıya yaklaştıracaktır.

Öğrenme kuramlarından bilgiyi işleme modeline göre; öğrenme, bilgiyi algılama, kaydetme, hatırlama ve kullanma sürecidir. Bu süreçte öğrenci aktiftir.

Öğrenciye dışarıdan gelen tüm bilgiler duyu organları ile fark edilir. Fark edilen bilgiler kısa süreli hafızaya aktarılır. Kısa süreli hafızaya alınan bilgiler tekrar edilmezse unutulur.

Tekrar edilen bilgiler uzun süreli belleğe aktarılır. Bu bilgiler tekrar edildikçe kalıcı hale gelir. Bu bilgiler uzun zaman geçtikten sonra hatırlanabiliyorsa, öğrenci sorulan sorulara yanıt verebiliyorsa öğrenme gerçekleşmiş demektir. Bu nedenle bilgiyi hatırlayabilme öğrencinin çalıştığı bilgileri kalıcı hale getirmesinde önemli bir yere sahiptir ve hatırlamayı güçlendirmek için tekrar oldukça önemlidir. Öğrenciler edindikleri bilgileri aynı gün içinde tekrar etmelidirler. Öğrencilerin çoğu bu tekrarı gerçekleştirdiğini ifade eder. Fakat 24 saat sonra, bir hafta sonra ve bir ay sonra yapılması gereken tekrarları öğrencilerin çoğu yapmamaktadır.

 

Öğrenilen bilgilerin büyük çoğunluğu 24 saat içinde kaybolmakta, unutulmaktadır.  Bu nedenle öğrenilen bilgilerin 24 saat sonra tekrar edilmesi önemlidir. Bir hafta ve bir ay sonra yapılacak tekrarlar ise bilginin uzun süreli hafızaya atılmasını sağlar ve bilgi kalıcı hale gelir. Bu doğrultuda sistemli çalışmanın ilk kuralı tekrar yapmaktır, denilebilir.

Öğrenmeye karşı istek ve olumlu tutum çalışmanın başarılı sonuçlanmasının ikinci kuralıdır. Başarılı olamama korkusu, başarısızlığın kaçınılmaz sonuç olduğunu düşünme vb. durumlar öğrencinin çalışma sürecini baltalar. Panik ve kaygılı olan öğrenci çalışma taktiklerini kullanamaz. Sürekli desteğe ihtiyaç duyar. Bu olumsuz tutumların ortadan kaldırılması öğrencinin isteğine ve motivasyonuna bağlıdır.

Öğrencinin en büyük motivasyon kaynağı kendisidir. Bu nedenle derslerine, sınavlarına ve öğrendiği bilgilere bir değer ve anlam katmalıdır. Yaptığı çalışmaların edindiği bilgilerin gelecek hedefine yönelik olduğunu düşünmek öğrenciye en büyük motivasyonu sağlamaktadır. Hedefi olmasına rağmen ders başarısızlığını kendiyle bütünleştiren ya da elde ettiği başarıyı basitleştirip herkes yapabilirdi ifadesini kullanan kısaca olumsuza odaklanan öğrencilerde çalışma isteği azalacak ve hedefi gerçekliğini yitirmeye başlayacaktır. Bu nedenle olumlu senaryolar üzerine yoğunlaşmak çalışma sürecinde oldukça önemlidir.

Çalışma ortamı ve planlama, doğru çalışma ilkelerindendir. Çünkü çevresel faktörler öğrencinin çalışma isteğini ve derse odaklanmasını etkilemektedir. Havalandırılmış, sessiz ve televizyon, telefon gibi cihazlardan arındırılmış bir ortam öğrencinin yalnızca çalışma ile ilgilenmesine yardımcı olur. Her gün aynı ortamda çalışmak ise odaklanmayı ve ders çalışmayı kolaylaştırır.

Ders için hazırlanan ortamdan sonra çalışma planı önemli olan diğer husustur. Öğrencinin ne zaman, nereden ve nasıl çalışacağını planlaması, ne zaman mola vereceğini düzenlemesi zamanı etkili kullanmasını sağlar. Çalışmanın nerede başlayıp nerede biteceğini bilmek öğrenciye bir netlik kazandırır. Bu netlik ise çalışma tutumunu olumlu etkiler ve çalışma konusunda kendine güvenir. Plan konusunda gözden kaçırılmaması gereken husus, programın öğrenciye özel olmasıdır. Yalnızca saatler üzerine kurulu bir plan, çalışma planı anlamına gelmez. Öğrencinin ilgileri, yetenekleri, sosyal aktiviteleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Ders çalışma saatleri ile sosyal hayat dengede olmalıdır. Çünkü sürekli çalışmak değil, doğru çalışmak önemlidir. Birey, planının gerçekçiliğini sorgulamalı ve yaptığı çalışmalar ile planını kıyaslamalıdır. Gerektiği takdirde programında güncelleme yapmalıdır.

Özetle çalışma; tekrar, istek ve plan üzerine kurulu olduğunda verimli hale gelebilir. Bu nedenle, çalışmaya başlamadan mutlaka çalışmaya istekli olmalı, plan yapmalı, planımıza düzenli tekrarları eklemeli ve programımızı denetlemeliyiz.